Súťaže

A house from grain

ideová súťaž: „drevená konštrukcia vytvárajúca nové obytné priestory“ – Japonsko rok 1990, spolupráca so spolužiakom

NKP Devín – Slovanské hradisko

kolektív spolužiakov z FA STU

„prieluky“ – 1991- v spolupráci so spolužiakom

ludmila.holikova_231019-104317-3587